THIẾT BỊ PCCC

thông tin liên hệ
Bà Hồ Văn Thanh Huy
Giám Đốc
028 3842 7708 - 090 399 5629

Ông Nguyễn Văn Thao
PGĐ - 090 393 1149

Đèn cứu hỏa

Đèn báo cháy vị trí Hochiki TL-13D
Đèn báo cháy vị trí Hochiki T...
Đèn cứu hỏa – Bosch FNS-320-SRD
Đèn cứu hỏa – Bos...
Đèn cứu hoả – Bosch FNS-420-R
Đèn cứu hoả – Bosch FNS...
Đèn cứu hoả – GST C-9403
Đèn cứu hoả – GST C-940...
Đèn cứu hỏa LTE-1101
Đèn cứu hỏa LTE-1101